اخبار برگزیده

خاطرات

بعضی حرفها را نمی شود بهی زد. انگار که اگر بهی بگویی آوار می شود روی سرت. هر از گاهی هم عبوری می آیند داخل ذهنت و آرام آرام رد می شوند و می روند. تا باز هم راهشان به داخل ذهنت کج شود. نمونه اش آخرین قطعۀ موسیقی ای که به تو گفته بود دوست دارد. 


خاطرات

خاطرات

خاطرات

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها